A+ R A-

BROCH002hakdermik2hakdermikHak Der

HAK-DER is de koepelorganisatie van Alevitische Verenigingen in Nederland. Het Alevitisme is een humanistische geloof, waarbij de mens centraal staat. Om tot God te komen, om God te gedenken, is het noodzakelijk om ook de Goddelijke essentie in de mens te erkennen. Daarom staat het geloof in de mens centraal in het Alevitisme. Sinds April 2011 is Mik ontwerpers verantwoordelijk voor de communicatie-uitingen van de federatie.


Diversen